Dialogic

Dialogic on kokeneiden perheterapeuttien, työnohjaajien ja kouluttajien yhteisö, joka on vuosia kehitellyt dialogisia ja reflektiivisiä prosesseja sekä voimavarakeskeisiä lähestymistapoja. Dialogic on tällä hetkellä Suomen suurin työnohjaajakoulutusyhteisö ja merkittävä toimija myös perheterapian ja perhetyön alalla. Olemme toteuttaneet yhteistyökumppaneidemme kanssa kymmeniä perheterapia- ja perhetyön koulutuksia.

Dialogic – yhteisö on jatkumoa vuonna 1988 perustetun Aikuis- ja yhteisökoulutus Oy:n toiminnalle. Haluamme yhä edelleen oppia lisää ja kehittää koulutuksiamme, työnohjauksiamme ja terapiatyötämme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Dialogiasta

Dialogia on ennen kaikkea ihmiskäsitys. Niin Sokrates kuin Platon ja myöhemmin esimerkiksi Martin Buber ja Mihail Bahtin ovat kyseenalaistaneet yksittäisen minän olemassaolon ja korostaneet, että minuus on ja määrittyy suhteissa. Ajattelemme, että ihmisenä oleminen ja ihmisen hyvinvointi on perustavanlaatuisesti sidoksissa niihin suhteisiin, joita hän on elänyt ja elää.

Käytännön toimintatapana dialogia tarkoittaa sitä, että ihmisiin tai toimintaan ei voi vaikuttaa yksisuuntaisesti. Vain yhdessä elävästi toimien voimme rakentaa uutta ymmärrystä tai ideoida vaihtoehtoisia toimintatapoja. Keskeistä dialogisen yhteistyön ja kumppanuuden syntymisessä on se, että osaamme tarkoituksenmukaisella tavalla vastata toistemme olemiseen tässä hetkessä.

Missiomme

Tavoitteenamme on ihmisten toimijuuden ja subjektiuden edistäminen sekä laajemmin yhteisöllisyyden ja sosiaalisen vastuun kehittäminen yhteiskunnassamme. Tarkoituksenamme on yhteistyössä asiakkaidemme kanssa synnyttää dialogisia ajattelu- ja toimintatapoja suomalaisessa työelämässä.

Haluamme edistää erityisesti auttamisjärjestelmissä sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat asiakkaiden ja heidän sosiaalisten verkostojensa voimavaroja, joiden avulla he voivat selviytyä elämään liittyvistä vaikeuksista ja ongelmista. Dialogisuus ja reflektiiviset prosessit ovat mielestämme perusedellytys kumppanuudelle ja yhteistyölle.

Ajankohtaista

Verkkosivustoamme on päivitetty – nyt Dialogiset työnohjaaverkoston jäsenet voivat itse päivittää yhteystietonsa!
Lue lisää >