joulukuu 2020

Mitä perheterapia on?

Perheterapia on virallisesti tunnustettu psykoterapiamuoto Suomessa Suomessa psykoanalyytikot olivat vahvasti mukana perheterapiakoulutusten aloittamisessa 1979 alkaen (mm. Yrjö Alanen, Jukka Aaltonen, Johannes Enckell, Heimo Salminen ja Esko Varilo). Ehkä tämä vaikutti ratkaisevastikin siihen, että Suomessa perheterapeutitsaivat oikeuden hakea Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta laissa säädetyn psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeuden. Kaikki perheterapeutit eivät kuitenkaan ole sisäistäneet psykoterapeutin identiteettiä, vaikka ovatkin saanet nimikkeen […]

Mitä perheterapia on? Read More »

Voimavarakeskeinen psykoterapia ja muutos

Mikä on meidän terapeuttien uskomus/teoria siitä, miten muutos, helpotus, kasvu, kehitys tai ”paraneminen” tapahtuu ihmisten elämässä, kun vaikeudet tai ongelmat ovat ns. ”psykososiaalisia tai psyykkisiä”? Entä mitä perhe- ja verkostokeskeisissä lähestymistavoissa sekä erityisesti ns. diskursiivisissa ja kontekstuaalisissa eli voimavarakeskeisissä psykoterapioissa oletetaan edellisistä kysymyksistä? Voimavarakeskeisen psykoterapia on kehittynyt erityisesti perhe- ja lyhytterapian maailmassa. Toisaalta sen taustalla

Voimavarakeskeinen psykoterapia ja muutos Read More »

Voimavarakeskeisen psykoterapiakoulutuksen taustafilosofia

Voimavarakeskeisen psykoterapia ja psykoterapiakoulutus ovat yhtäältä muotoutuneet perheterapian eräiden kehityssuuntausten pohjalta (katso alla). Toisaalta sen taustalla ovat George Kellyn konstuktivistinen psykologia (Kelly, 1955) ja yksilöpsykoterapian konstruktivistiset sovellukset kognitiivisen psykoterapian alueella (Guidano, 1995; Mahoney, 1991) sekä narratiiviset suuntaukset psykoanalyyttisen psykoterapian traditiossa (Schafer, 1992). Alan Gurmanin ja Stanley Messerin toimittamassa kirjassa ’Essential Psychotherapies’ nämä suuntaukset yhdistyvät psykoterapian

Voimavarakeskeisen psykoterapiakoulutuksen taustafilosofia Read More »