Artikkeleita

TYÖNOHJAUS

Dialogisuus, dialogismi ja dialogia työnohjaajayhteisössämme

> lue PDF

Dialogisuus työnohjaajan osaamisena

> lue PDF

Elävien olentojen johtaminen ja inhimilliset prosessit

> lue PDF

Kriittinen palaute

> lue PDF

Laadukkaan työnohjaajakoulutuksen kriteerejä

> lue PDF

Loukkaantumisen reflektiivinen kohtaaminen työnohjauksessa

> lue PDF

Yhteisen tutkimisen haastattelu

> lue PDF

TERAPIA

Dialoginen hetkessä oleminen perhekeskusteluissa – kertomuksista implisiittiseen yhdessä kokemiseen

> lue PDF

Dialogisuus pariterapiassa

> lue PDF

Jälkireflektioita Dialogia-symposiumin alustuksista ja siihen liittyvistä kirjoituksista

> lue PDF

Kommentteja vanhemmuuden tutkimisesta ja arvioinnista

> lue PDF

Läsnäoleminen, kuulluksi tuleminen ja tasa-arvoisuus perheterapiassa

> lue PDF

Mitä perheterapia on?

> lue PDF

Voimavarakeskeinen psykoterapia ja muutos

> lue PDF

Voimavarakeskeisen psykoterapiakoulutuksen taustafilosofia

> lue PDF