Asiakas- ja hoitosuhteiden työnohjaus

Olemme erikoistuneet kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden tukemiseen heidän vaativassa asiakas- ja hoitosuhdetyössään. Toteutamme kaikissa työnohjaussuhteissa ja –tilanteissa dialogisia, asiakkaita arvostavia periaatteita ja menetelmiä.

Voimavarakeskeisinä työnohjaajina tavoitteenamme on tukea työntekijöiden toimijuutta ja kykyä kohdata vaikeita tai ristiriitaisia asiakassuhteita. Tarkoituksenamme on yhdessä työntekijöiden kanssa etsiä uudenlaisia ymmärryksiä asiakassuhteisiin ja vaihtoehtoisia tapoja kohdata asiakkaita.

Teemme mielellämme myös ns. suoraa työnohjausta, jossa työntekijöiden lisäksi läsnä ovat heidän asiakkaansa. Toteutamme sovitusti myös ns. yhteistoiminnallisia arviointikeskusteluja, jossa työntekijät ja heidän asiakkaansa pohtivat työnohjaajan johdolla yhteistyösuhdettaan ja sen vaikuttavuutta.