Terapia

Dialoginen hetkessä oleminen perhekeskusteluissa – kertomuksista implisiittiseen yhdessä kokemiseen

Dialogin on hyvin yksinkertainen tapahtuma, oikeastaan niin yksinkertainen ettemme voi uskoa sen yksinkertaisuuteen. Opimme sen ensimmäiseksi elämässämme jo muutama tunnin tai päivän ikäisinä, mutta sen omaksuminen omassa työssä näyttää olevan hyvin haastava ja vaikea tehtävä. Tässä esityksessäni yritän avata vähän tätä kysymystä. Miksi se on niin vaikea, vaikka kysymys on niin yksinkertaisesta ilmiöstä? Usealla tieteenalalla […]

Dialoginen hetkessä oleminen perhekeskusteluissa – kertomuksista implisiittiseen yhdessä kokemiseen Read More »

Dialogisuus pariterapiassa

Dialogisuus parisuhteessa: Tärkeää mutta vaativaa Pariterapiaistunto on oma erityinen tilanteensa pyrkiä dialogiin. Parisuhteessa on luonnollista toivoa tulevansa kohdatuksi, arvostetuksi, nähdyksi. Myös intiimiys ja läheisyys yleensä edellyttävät dialogista, vastavuoroista suhdetta. Eräs asiakkaani sanoi pariterapiatilanteessa miehelleen: ”Se, että sinä kuuntelet minua, on niin paljon tärkeämpää kuin se, että yrität heti ratkaista asian. Se on meidän suhteemme elinehto”.

Dialogisuus pariterapiassa Read More »

Jälkireflektioita Dialogia-symposiumin alustuksista ja siihen liittyvistä kirjoituksista

Seuraavassa tekstissäni yritän sanoittaa niitä kokemuksia ja merkityksiä, joita itsessäni heräsi, kun kuuntelin ja sittemmin luin Kauko Haarakankaan, Jaakko Seikkulan ja Eija-Liisa Rautiaisen puhetta sekä kirjoituksia liittyen 19.3. Jyväskylän perheterapiakongressissa järjestämäämme Dialogia-symposiumiin. Iso kiitos teille Kauko, Jaakko ja Eija-Liisa, että saan näin jälkeenpäin kommentoida teidän tuottamianne pohdiskeluja – jälkireflektointini tai ”viisasteluni” on omasta mielestäni jollain

Jälkireflektioita Dialogia-symposiumin alustuksista ja siihen liittyvistä kirjoituksista Read More »

Kommentteja vanhemmuuden tutkimisesta ja arvioinnista

Seuraava tekstini perustuu pääosin subjektiivisiin kokemuksiini 30 vuoden ajalta, jolloin olen tavalla tai toisella toiminut lastensuojelussa ja lastenpsykiatriassa. Tarkoitukseni on haastaa lukijaa pohtimaan omia ajattelu- ja toimintatapojaan ja sitä, mihin kaikkeen ne kytkeytyvät. Olen itse ollut jo pitkään kiinnostunut seuraavista kysymyksistä: a) ajattelenko ja toiminko niin, että asiakkaanani olevien lasten ja perheiden omat kyvyt elää

Kommentteja vanhemmuuden tutkimisesta ja arvioinnista Read More »

Läsnäoleminen, kuulluksi tuleminen ja tasa-arvoisuus perheterapiassa

Se, millainen suhde muodostuu terapeutin ja hänen asiakkaidensa välille, määrittää enemmän terapian tuloksellisuutta kuin terapiamenetelmä. Perheterapeuttisissa kohtaamisissa terapeuttien kiireetön läsnäolo, kiinnostus ja keskittyvä kuunteleminen luovat edellytykset hyvälle suhteelle ja onnistuneelle terapiaprosessille. Tässä artikkelissa pohdiskelen, mitä läsnä oleva oleminen ja kuulluksi tuleminen merkitsevät perheterapeutin ja hänen asiakkaidensa kannalta. Toinen keskeinen asia on, missä määrin tasa-arvoisuus voi

Läsnäoleminen, kuulluksi tuleminen ja tasa-arvoisuus perheterapiassa Read More »

Mitä perheterapia on?

Perheterapia on virallisesti tunnustettu psykoterapiamuoto Suomessa Suomessa psykoanalyytikot olivat vahvasti mukana perheterapiakoulutusten aloittamisessa 1979 alkaen (mm. Yrjö Alanen, Jukka Aaltonen, Johannes Enckell, Heimo Salminen ja Esko Varilo). Ehkä tämä vaikutti ratkaisevastikin siihen, että Suomessa perheterapeutitsaivat oikeuden hakea Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta laissa säädetyn psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeuden. Kaikki perheterapeutit eivät kuitenkaan ole sisäistäneet psykoterapeutin identiteettiä, vaikka ovatkin saanet nimikkeen

Mitä perheterapia on? Read More »

Voimavarakeskeinen psykoterapia ja muutos

Mikä on meidän terapeuttien uskomus/teoria siitä, miten muutos, helpotus, kasvu, kehitys tai ”paraneminen” tapahtuu ihmisten elämässä, kun vaikeudet tai ongelmat ovat ns. ”psykososiaalisia tai psyykkisiä”? Entä mitä perhe- ja verkostokeskeisissä lähestymistavoissa sekä erityisesti ns. diskursiivisissa ja kontekstuaalisissa eli voimavarakeskeisissä psykoterapioissa oletetaan edellisistä kysymyksistä? Voimavarakeskeisen psykoterapia on kehittynyt erityisesti perhe- ja lyhytterapian maailmassa. Toisaalta sen taustalla

Voimavarakeskeinen psykoterapia ja muutos Read More »

Voimavarakeskeisen psykoterapiakoulutuksen taustafilosofia

Voimavarakeskeisen psykoterapia ja psykoterapiakoulutus ovat yhtäältä muotoutuneet perheterapian eräiden kehityssuuntausten pohjalta (katso alla). Toisaalta sen taustalla ovat George Kellyn konstuktivistinen psykologia (Kelly, 1955) ja yksilöpsykoterapian konstruktivistiset sovellukset kognitiivisen psykoterapian alueella (Guidano, 1995; Mahoney, 1991) sekä narratiiviset suuntaukset psykoanalyyttisen psykoterapian traditiossa (Schafer, 1992). Alan Gurmanin ja Stanley Messerin toimittamassa kirjassa ’Essential Psychotherapies’ nämä suuntaukset yhdistyvät psykoterapian

Voimavarakeskeisen psykoterapiakoulutuksen taustafilosofia Read More »