Työnohjaus

Dialogisuus, dialogismi ja dialogia työnohjaajayhteisössämme

JOHDANTO Saimme Osviitan toimituskunnalta ehdotuksen, että kirjoittaisimme lyhyen artikkelin siitä, mitä dialogisuus on meidän yhteisössä ja erityisesti työnohjauksissamme. Innostuimme ehdotuksesta ja päätimme keskustelun jälkeen kirjoittaa subjektiivisesti, mitä aiheesta tällä hetkellä ajattelemme. Yhteisöämme voisi kuvata, kuten mitä tahansa organisaatiota tai tiimiä, kolmella sisäkkäisellä kehällä, joita voisi kokonaisuutena ymmärtää avoimena ja dialogisena systeeminä. Dialoginen ja avoin systeemi […]

Dialogisuus, dialogismi ja dialogia työnohjaajayhteisössämme Read More »

Dialogisuus työnohjaajan osaamisena

Tämä kirjoitelma perustuu pääosin omiin kokemuksiini siitä, miten erityisesti perheterapian piirissä heränneitä ajatuksia keskustelun merkityksellisyydestä voidaan kuljettaa työnohjauskontekstiin. Erityisen kiitoksen tämän kirjoitelman tausta-ajatuksista saavat ystäväni Birgitta Alakare, Kauko Haarakangas ja Jaakko Seikkula. Seuraavissa kappaleissa en tarkasti erittele lähteitä vaan aina kun koen, että lainaan toisen ihmisen puhumaa tai kirjoittamaa, viittaan häneen nimellä ja mahdollisesti ko.

Dialogisuus työnohjaajan osaamisena Read More »

Elävien olentojen johtaminen ja inhimilliset prosessit

Useimmiten ihmisten johtamiseen liittyvät metaforat ja käsitykset ovat mekaanisia, jolloin saatamme kokonaan unohtaa, että ihmiset ovat eläviä olentoja ja prosessit, joissa on ihmisiä, ovat inhimillisiä. Yritän tällä kirjoituksella haastaa lukijaa pohtimaan, mitä teorioille jaideoille johtamisesta seuraa, jos taustaoletuksiksi otetaankin seuraavat seitsemän subjektiivista oletustarinaa. Erityisen kiitoksen tulevista sanoista ja lauseista ansaitsee emeritusprofessori John Shotter, jonka luennoista

Elävien olentojen johtaminen ja inhimilliset prosessit Read More »

Laadukkaan työnohjaajakoulutuksen kriteerejä

Tarkastelen tässä artikkelissa subjektiivisesti ja omiin kokemuksiini perustuen Osviitta-lehden toimituskunnalta saamaani toimeksiantoa. Olen toiminut noin 15 työnohjaajakoulutuksen johtajana ja vieraillut kouluttajana useassa muussa. Kouluttajayhteisömme on jousean vuoden ajan otsikoinut omat koulutuksemme sanoin ”Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus” ja seuraavassa yritän avata näiden koulutusten sisältöä ja rakennetta. Tämä ei kuitenkaan itselleni tarkoita sitä, että omistaisimme tai hallitsisimme paremmin työnohjaajakoulutuksen

Laadukkaan työnohjaajakoulutuksen kriteerejä Read More »

Loukkaantumisen reflektiivinen kohtaaminen työnohjauksessa

Prologi Mihail Bahtinia mukaellen pohdin aluksi lyhyesti sanaa ja keskustelua. Sanana loukkaantuminen alkaa yhteisesti elää ja saada merkityksiä, kun se on jonkun keskustelijan toimesta lausuttu ja on tullut hänen sekä muiden kuulluksi. Keskustelussa sanaa ja sen myötä ihmisten kokemuksia voidaan yhdessä ymmärtää samankaltaisiksi tai erilaisiksi kuin aikaisemmissa keskusteluissa. Keskusteluun osallistujat voivat samanaikaisestikin ymmärtää sanaa osin

Loukkaantumisen reflektiivinen kohtaaminen työnohjauksessa Read More »