Dialogicin kouluttajat

Katri-Ina Euramaa

Kasvatustieteen kandidaatti, VET- perhe- ja paripsykoterapeutti

Olen toiminut Dialogicissa yli 10 vuotta työnohjaajana sekä kouluttajana perheterapia- ja työnohjaajakoulutuksissa.

Terapia- ja kuntoutustyön lisäksi minulla on kokemusta perhetyön kehittämishankkeista. Olen tehnyt yksilö- ja ryhmätyönohjauksia liittyen työyhteisöjen kehittämiseen sekä haastaviin asiakassuhteisiin.

Erityisosaamistani on lapsiperheiden kanssa työskentely sekä sijaisvanhemmuuteen liittyvä ohjaus, teen myös live-työnohjauksia.

Lassi Pruuki

Teologian tohtori, dosentti sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja

Olen työskennellyt parikymmentä vuotta yliopistossa (tutkija, yliopistonlehtori ja professori) ja viimeiset kymmenen vuotta päätoimisena kouluttajana ja työnohjaajana.

Vastaan Dialogic-kouluttajayhteisössä voimavarakeskeisistä työnohjaajakoulutuksista ja toimin niiden pääkouluttajana.

Aapo Pääkkö

AMK-sosionomi, VET-perhe- ja paripsykoterapeutti

Olen tehnyt 20 vuotta lastensuojelu-, kriisi-, perheväkivalta- ja maahanmuuttajatyötä. Olen kouluttanut vuodesta 2008 alkaen perhetyöntekijöitä, perheterapeutteja ja työnohjaajia sekä ratkaisukeskeisiä psykoterapeutteja.

Olen kokenut työnohjaaja ja tottunut työskentelemään vaativissa tilanteissa. Työnohjaajana olen työskennellyt lastensuojelussa, psykiatriassa ja työyhteisöjen kehittämisen sekä ristiriitatilanteiden selvittämisen parissa.

Päivi Jordan-Kilkki

Musiikin maisteri sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja

Olen toiminut 25 vuotta lasten, nuorten ja perheiden musiikkiterapeuttina ja alan kouluttajana.

Vuodesta 2010 olen työskennellyt Dialogic -kouluttajayhteisössä psykoterapeuttina, työnohjaajana sekä kouluttajana perheterapia- ja työnohjaajakoulutuksissa.

Erityisosaamistani ovat dialogiset ja voimavarakeskeiset työnohjausprosessit erityisesti kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla.

Tiina Ahonen

Sosionomi sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja

Olen toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2004 ja minulla on 20 vuoden työkokemus asiakastyöstä ja johtamisesta kriisityössä, lastensuojelussa ja päihdekuntoutuksessa.

Toimin työnohjaajajana ja kouluttajana myös kansainvälisissä ”Open Dialogue” -koulutuksissa. 

Erityisosaamistani on lapsettomuushoitoihin, sijaisvanhemmuuteen ja kriisityöhön liittyvä ohjaus ja konsultointi sekä Toimiva lapsi- ja perhe – työmenetelmien kouluttaminen.