Dialogicin kouluttajat

JORMA AHONEN, YTM, sosiaalipsykologi, VET-perheterapeutti ja organisaatiokonsultti

Olen kouluttanut perheterapeutteja ja työnohjaajia Suomessa yli 20 vuoden ajan. Nykyään koulutan dialogisuuden taitoja myös monissa kansainvälisissä ohjelmissa.

Erityisosaamistani on ”Dialogic Design” eli oppimiseen, valmentamiseen ja johtamiseen liittyvien kehittämishankkeiden toteuttaminen dialogisina ja tavoitteellisina prosesseina. Tarvittaessa ja sovitusti käytän oppimisen tukena sosiodraama- ja videomenetelmiä.

 • jorma.ahonen@dialogic.fi
 • puh: 040-5000275

TIINA AHONEN, sosionomi sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja

Olen toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2004 ja minulla on 20 vuoden työkokemus asiakastyöstä ja johtamisesta kriisityössä, lastensuojelussa ja päihdekuntoutuksessa.

Toimin työnohjaajajana ja kouluttajana myös kansainvälisissä ”Open Dialogue” -koulutuksissa. 

Erityisosaamistani on lapsettomuushoitoihin, sijaisvanhemmuuteen ja kriisityöhön liittyvä ohjaus ja konsultointi sekä Toimiva lapsi- ja perhe – työmenetelmien kouluttaminen.

 • tiina.ahonen@dialogic.fi
 • puh: 045-1373765

KATRI-INA EURAMAA, kasvatustieteen kandidaatti, VET- perhe- ja paripsykoterapeutti

Olen toiminut Dialogicissa yli 10 vuotta  työnohjaajana sekä kouluttajana perheterapia- ja työnohjaajakoulutuksissa.

Terapia- ja kuntoutustyön lisäksi minulla on kokemusta perhetyön kehittämishankkeista. Olen tehnyt yksilö- ja ryhmätyönohjauksia liittyen työyhteisöjen kehittämiseen sekä haastaviin asiakassuhteisiin.

Erityisosaamistani on lapsiperheiden kanssa työskentely sekä sijaisvanhemmuuteen liittyvä ohjaus, teen myös live-työnohjauksia.

 • katri-ina.euramaa@dialogic.fi
 • puh: 0400-697191

PEKKA HOLM, sosiaalityöntekijä, VET-perheterapeutti ja lastenpsykoterapeutti

Olen toiminut päätoimisena terapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana 30 vuotta. Olen Dialogic-kouluttajayhteisön johtaja ja toiminut kymmenien perhetyön-, perheterapia- ja työnohjaajakoulutusten vetäjänä.

Olen ollut aktiivisesti kehittämässä dialogisia ja voimavarakeskeisiä lähestymistapoja Suomessa.

Erityisosaamistani ovat live-työnohjaukset ja konsultaatiot, joissa työntekijöiden lisäksi läsnä ovat heidän asiakkaansa.

 • pekka.holm@dialogic.fi
 • puh: 040-5467741

PÄIVI JORDAN-KILKKI, musiikin maisteri sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja

Olen toiminut 25 vuotta lasten, nuorten ja perheiden musiikkiterapeuttina ja alan kouluttajana.

Vuodesta 2010 olen työskennellyt Dialogic -kouluttajayhteisössä psykoterapeuttina, työnohjaajana sekä kouluttajana perheterapia- ja työnohjaajakoulutuksissa.

Erityisosaamistani ovat dialogiset ja voimavarakeskeiset työnohjausprosessit erityisesti kasvatus-, opetus- ja sosiaalialoilla. 

 • paivi.jordan-kilkki@dialogic.fi
 • puh: 041-4559319

LASSI PRUUKI, teologian tohtori, dosentti sekä perhe- ja pariterapiakouluttaja

Olen työskennellyt parikymmentä vuotta yliopistossa (tutkija, yliopistonlehtori ja professori) ja viimeiset kymmenen vuotta päätoimisena kouluttajana ja työnohjaajana.

Vastaan Dialogic-kouluttajayhteisössä voimavarakeskeisistä työnohjaajakoulutuksista ja toimin niiden pääkouluttajana.

 • lassi.pruuki@dialogic.fi
 • puh: 044-5323965

AAPO PÄÄKKÖ, AMK-sosionomi, VET-perhe- ja paripsykoterapeutti

Olen tehnyt 20 vuotta lastensuojelu-, kriisi-, perheväkivalta- ja maahanmuuttajatyötä. Olen kouluttanut vuodesta 2008 alkaen perhetyöntekijöitä, perheterapeutteja ja työnohjaajia sekä ratkaisukeskeisiä psykoterapeutteja.

Olen kokenut työnohjaaja ja tottunut työskentelemään vaativissa tilanteissa. Työnohjaajana olen työskennellyt lastensuojelussa, psykiatriassa ja työyhteisöjen kehittämisen sekä ristiriitatilanteiden selvittämisen parissa.

 • aapo.paakko@dialogic.fi
 • puh: 050-3057476

EIJA-LIISA RAUTIAINEN, PsT, VET-perheterapeutti ja psykoterapian erikoispsykologi

Olen toiminut 20 vuotta aikuispsykiatrian avohoidossa ja viimeiset kuusi vuotta päätoimisena kouluttajana ja työnohjaajana. Vastaan Dialogic-kouluttajayhteisössä perhe- ja pariterapiakoulutuksista.

Lisäksi toimin kouluttajana työnohjaajakoulutuksissa ja kansainvälisissä ”Open Dialogue” -koulutuksissa.

Tein väitöskirjani masennuksen pariterapeuttisesta hoidosta, jonka lisäksi erityisosaamistani ovat dialogiset koulutus- ja työnohjausprosessit.

 • eija-liisa.rautiainen@dialogic.fi
 • puh: 050-3568777