Missiomme

Tavoitteenamme on ihmisten toimijuuden ja subjektiuden edistäminen sekä laajemmin yhteisöllisyyden ja sosiaalisen vastuun kehittäminen yhteiskunnassamme. Tarkoituksenamme on yhteistyössä asiakkaidemme kanssa synnyttää dialogisia ajattelu- ja toimintatapoja suomalaisessa työelämässä.

Haluamme edistää erityisesti auttamisjärjestelmissä sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat asiakkaiden ja heidän sosiaalisten verkostojensa voimavaroja, joiden avulla he voivat selviytyä elämään liittyvistä vaikeuksista ja ongelmista. Dialogisuus ja reflektiiviset prosessit ovat mielestämme perusedellytys kumppanuudelle ja yhteistyölle.