Pariterapia

Pariterapiassa kahdella ihmisellä on oiva tilaisuus yhdessä pohtia ja ratkoa heidän parisuhteeseensa liittyviä kysymyksiä tai vaikeuksia. Pariterapiassa voidaan tutkia myös sitä, jatketaanko suhdetta vai ei. Pariterapia voi auttaa eron jälkeen esimerkiksi siinä, kuinka parisuhteen päätyttyä jatketaan yhteistä vanhemmuutta ja miten ollaan suhteissa lapsiin ja tulevaisuuteen.

Pariterapiassa haluamme kuunnella sekä ymmärtää ja auttaa molempia tasavertaisesti. Terapeutteina emme ole tuomareita, joten emme voi ratkaista, miten parisuhteessa tulisi olla tai edetä. Voimme kuitenkin luoda tilaa keskustelulle ja yhteisymmärryksen etsinnälle.