Perheterapia

Perheterapiassa on mahdollisuus yhdessä itselle läheisten ihmisten kanssa ymmärtää ja kohdata erilaisia vaikeuksia, ongelmia, oireita tai sairauksia. Perheterapia on vaikuttava keino löytää ja rakentaa mahdollisuuksia edetä elämässä vaikeuksista huolimatta. Terapian aikana asiat usein tulevat ”oikean kokoisiksi” ja ymmärrettäviksi, jolloin kaikki perheenjäsenet voivat yhteisesti alkaa työskennellä vaikeuksia vastaan.  Kohdattaessa vaikeasti muutettavia asioita on hyvä yhdessä ymmärtää tilannetta ja jakaa kokemuksia sekä etsiä voimavaroja arkeen. Yhteiset voimavarat ja kyvyt selvitä löytyvätkin parhaiten perheterapiassa.

Dialogisina perheterapeutteina meille kaikkien perheenjäsenten, joskus myös suvun ja muiden läheisten kokemukset ovat yhtä tärkeitä. Perhe itse määrittelee, missä kokoonpanossa he haluavat terapiaan osallistua. Kaikilla perheterapiaan osallistuvilla on myös oikeus omanlaiseensa tapaan osallistua ja olla läsnä.