Tilauskoulutukset

Olemme edellä mainittujen pitkien prosessikoulutusten ohella toteuttaneet yhteistyökumppaneiden kanssa lukuisia noin vuoden mittaisia voimavarakeskeisiä perhe- ja/tai verkostotyön koulutuksia.

Voimme suunnitella tarpeisiinne sekä pidempiä koulutusjaksoja että yksittäisiä koulutuspäiviä. Meitä voi myös kysyä alustajiksi erilaisiin koulutustilaisuuksiin, joissa on tarkoitus opiskella esim. dialogisuutta, reflektiivisyyttä, narratiivisuutta tai voimavarakeskeisyyttä.