Työyhteisöjen työnohjaus ja prosessikonsultaatio

Työyhteisön tai tiimin toimivuutta voidaan vahvistaa ja kehittää työnohjauksella tai prosessikonsultaatiolla.

Erityisesti organisaation tai toimintatapojen muutostilanteissa ulkopuolisen työnohjaajan avulla voidaan monesti helpommin löytää ja rakentaa yhteistä ymmärrystä siitä, miten uudessa tilanteessa ollaan ja edetään.

Myös erilaisissa organisaation kehittämishankkeissa tai projekteissa prosessikonsultaatio tai työnohjaus vahvistaa työntekijöiden, tiimien ja johtajien sekä johtoryhmien keskinäistä kykyä yhdessä tutkia, kehittää ja toimia tavoitteellisesti.

Toimintamme perustana on luottamus siihen, että kaikki tarvittava tieto ja taito ovat jo valmiina työyhteisössä, jolloin työnohjaajan ammattitaitoa on dialogisesti ohjata prosessia niin, että nuo tiedot ja taidot tulevat innovatiivisesti sekä luovasti tarkoituksenmukaiseen käyttöön.